- WELKOM -

Je leert ontzettend veel in KSA! Je doet ervaringen op in je groep, je leert verantwoordelijkheden opnemen en je ontplooit jezelf gaandeweg. Je KSA-groep biedt daar unieke kansen toe.

Voor wie?

Deze tool is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren leid(st)ers. Hij helpt je na te denken over hoe je bepaalde situaties het liefst aanpakt. Je voorkeur daarin zegt iets over welke leidingsrol je het beste ligt. We maken in de tool onderscheid tussen vier leidingsrollen. Onder ‘Voorstelling Billie’ lees je daar meer over. Elke leidingsrol heeft bepaalde sterktes die een meerwaarde bieden voor de KSA-werking. Door daar zicht op te krijgen kan je ze extra inzetten!

doe de test!

Zo kom je te weten welke leidingsrol je het beste ligt. Je duidt bij 15 situaties aan hoe jij zou handelen, er worden verschillende mogelijkheden gegeven. Bij het resultaat kom je te weten welke competenties en engagementen wel eens bij jou zouden kunnen passen. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die je gebruikt om situaties aan te pakken.

billie daagt je uit!

Om nog verder te groeien als leid(st) er kan je voor jezelf een uitdaging kiezen waarbij je iets doet dat je minder ligt of een vorming volgt. Je doet wel best eerst de test zodat je weet welke leidingsrol je het minste ligt en daarbij een uitdaging kan kiezen.

Met de tool willen we je dus als leid(st)er ondersteunen in je groeiproces. De tool is gebaseerd op de officiële competenties van een animator- en hoofdanimatorcursus. Hij is dus ook heel geschikt om tijdens je stage nog eens te reflecteren over je competenties en een paar uitdagingen te kiezen waar je nog verder wil in groeien.

uit welk hout ben jij gesneden?

uit welk hout ben jij gesneden?

Los de vijftien vragen op en kom te weten welke leidingsrol het best bij jou past. Succes!

Let op: geen enkel antwoord is juist of fout, het zijn gewoon andere voorkeuren om op iets in te spelen of om iets te doen!

UIT WELK HOUT BEN JIJ GESNEDEN?

JIJ BENT BEZIGE BILLIE

Je bent een open en enthousiaste persoon die zeker niet bang is om z’n handen vuil te maken. Jij ziet wat er moet gebeuren en bent dan ook heel praktisch ingesteld. Jij bent de ‘doener’ in jouw leidingsgroep.

Jouw kwaliteiten liggen vooral op vlak van competenties die te maken hebben met: enthousiasmeren, activiteiten organiseren, samenwerken, evenementen organiseren, communicatie met externen en eindverantwoordelijkheid.

Die kwaliteiten zullen je in elk geval helpen om een goede (groeps)leid(st)er te zijn in je groep. Daarnaast denken wij dat volgende taken je ook wel zouden kunnen liggen in jouw plaatselijke groep: materiaalverantwoordelijke, lokaalverantwoordelijke, secretaris, verantwoordelijke verkoopsdienst en digitverantwoordelijke.

Ben je benieuwd naar de andere rollen van Billie? Scroll dan verder naar de verdere voorstelling van Billie!

Bedankt voor de engagementen die je opneemt in KSA, goed bezig!

40% right
20%
20%
20%

BILLIE DE BEVER

Klik op de verschillende tools die ik graag gebruik tijdens het leiding geven en ontdek welke verschillende rollen ik kan aannemen! Je kan klikken op de lamp, het roer, het hart of de toolbox.

Hey iedereen!

Ik ben Billie en ik ben al 4 jaar actief in mijn KSA-groep! Mijn hobby’s zijn: KSA (uiteraard!), muziekschool en zwemmen.

Je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat ik vier verschillende zaken bij me heb: een lamp, een roer, een hart en een toolbox. Elk van die zaken staat symbool voor een andere leidingsrol die ik kan opnemen. Er zijn namelijk vier verschillende voorkeuren qua leidingsrol. Ze zijn alle vier even goed maar de ene zal in sommige situaties beter van pas komen dan de andere.

Elke leidingsrol zit in ons allemaal verborgen. Alleen zal de ene rol wat sneller of duidelijker naar voor komen dan de andere. Dat hangt af van je sterktes en de situatie: je omgeving, je ‘mood’, de functie en positie die je op dat moment moet vervullen … Met de tool kan je jouw eigen voorkeursrol en sterktes leren kennen en kan je jezelf uitdagen om verder te groeien in het opnemen van de andere leidingsrollen die je misschien iets minder liggen.

Vul de vormingstest in en motiveer je medeleiding om hetzelfde te doen. Zo kan je ieders sterktes bewust inzetten in je KSA-groep!

BEHULPZAME BILLIE

Als ik behulpzame Billie ben, kunnen anderen altijd op mij rekenen. Dan vind ik het belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de groep en zal ik ervoor zorgen dat alles tot in de puntjes in orde is. Als er iets niet pluis is in de groep, zal ik één van de eerste zijn om dat op te merken.

MIJN LEIDINGSROL

Observeren – Helpen – Voelen!

Behulpzame Billie’s zijn heel sociale en oplettende leid(st)ers met een goed observatievermogen en oog voor detail. We vinden de groepssfeer en het lot van onze leden en medeleiding zeer belangrijk en zullen ons naar hen toe heel behulpzaam opstellen.

ENGAGEMENTEN UIT MIJN PLAATSELIJKE GROEP DIE MIJ LIGGEN:

Leiding, groepsleiding, volwassen begeleider, contactpersoon, stagebegeleider, EHBO-verantwoordelijke en K-trekker.

MIJN STERKE COMPETENTIES:

ALS ANIMATOR:
kinderen en jongeren begeleiden, respectvol handelen en samenwerken.

ALS HOOFDANIMATOR:
team leiden, animatoren evalueren en animatoren begeleiden.

VEEL GEBRUIKTE TOOL VAN BEHULPZAME BILLIE: HET HART

Momenten waarop ik mij met mijn hart kan inzetten, daar geniet ik het meest van. Een luisterend oor, een goed gesprek, iemand troosten of een ruzie oplossen … Als ik dat kan bereiken, daar word ik echt gelukkig van.

BEDACHTZAME BILLIE

Als Bedachtzame Billie ben ik meestal wat meer ingetogen. Dan sta ik vaak stil bij de reden waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier gebeuren. Ik zal er bijvoorbeeld alles aan doen om een probleem zo goed mogelijk op te lossen. Ik ga ook helemaal op in het bedenken van een verhalend kader, inkleding of creatieve spelen. Dat doe ik echt graag als Bedachtzame Billie!

MIJN LEIDINGSROL

Verzinnen - Evalueren - Denken!

Leid(st)ers zoals ik zijn creatieve en kritische leid(st)ers die voor bijna elk probleem een oplossing kunnen vinden. Onze ideeën zijn vaak heel origineel en bijna alles wat we doen, is goed uitgedacht.

ENGAGEMENTEN UIT MIJN PLAATSELIJKE GROEP DIE MIJ LIGGEN:

Leiding, groepsleiding, redactie groepsblaadje, webmaster, archiefverantwoordelijke, K-trekker en financieel verantwoordelijke.

MIJN STERKE COMPETENTIES:

ALS ANIMATOR:
reflecteren als animator, activiteiten organiseren en veiligheid waarborgen.

ALS HOOFDANIMATOR:
reflecteren als hoofdanimator, evenementen organiseren en animatoren evalueren.

VEEL GEBRUIKTE TOOL VAN BEDACHTZAME BILLIE: DE LAMP

De lamp staat symbool voor de ideeën die ik graag verzin. Als er een nieuw lampje bij me gaat branden, zit ik vol energie om met dat nieuwe idee aan de slag te gaan.

BESTURENDE BILLIE

Als ik Besturende Billie ben, dan ben ik heel gedreven in mijn werk. Als ik iets wil, dan ga ik er voor de volle 100% voor. Ik zie dan wie wat goed kan en ben ook goed in het verdelen van de taken. Als ik Besturende Billie ben, vind ik het zalig om een evenement te coördineren en een groep aan te sturen.

MIJN LEIDINGSROL

Motiveren – Delegeren –Willen!

Leid(st)ers zoals ik zijn heel gedreven en willen die gedrevenheid graag ook doorgeven aan anderen. We zijn van nature een krak in het aansturen van groepen en het zien van kwaliteiten in anderen.

ENGAGEMENTEN UIT MIJN PLAATSELIJKE GROEP DIE MIJ LIGGEN:

Leiding, groepsleiding, kampleiding, verantwoordelijke leeftijdsgroep, contactpersoon, lid AV/RvB/Comité en stageplaatsverantwoordelijke

MIJN STERKE COMPETENTIES:

ALS ANIMATOR:
veiligheid waarborgen, activiteiten organiseren en respectvol handelen.

ALS HOOFDANIMATOR:
communicatie met partners, eindverantwoordelijkheid en een team leiden.

VEEL GEBRUIKTE TOOL VAN BESTURENDE BILLIE: HET ROER

Het roer is mijn favoriete tool. Net zoals een kapitein bij zijn schip, sta ik graag aan het roer binnen de leidingsgroep. Daar heb ik een goed overzicht over wat er allemaal aan het gebeuren is.

BEZIGE BILLIE

Als ik Bezige Billie ben, kan ik geen minuut stil zitten. Dan ga ik graag aan de slag om veel werk gedaan te krijgen. Op die momenten vind ik het geweldig om te ravotten met de leden en sjorconstructies te maken voor het kampdecor.

MIJN LEIDINGSROL

werken - uitvoeren - doen!

Leid(st)ers zoals ik zijn zeer open en enthousiast. We zijn zeker niet bang om onze handen vuil te maken. We zien wat er moet gebeuren en we zijn dan ook heel praktisch en taakgericht ingesteld.

ENGAGEMENTEN UIT MIJN PLAATSELIJKE GROEP DIE MIJ LIGGEN:

Leiding, groepsleiding, materiaalverantwoordelijke, lokaalverantwoordelijke, secretaris, verantwoordelijke verkoopsdienst en Digitverantwoordelijke

MIJN STERKE COMPETENTIES:

ALS ANIMATOR:
enthousiasmeren, activiteiten organiseren en samenwerken.

ALS HOOFDANIMATOR:
evenementen organiseren, communicatie met externen en eindverantwoordelijkheid.

VEEL GEBRUIKTE TOOL VAN BEZIGE BILLIE: DE TOOLBOX

Mijn lievelingswerkinstrument is een toolbox. Daar kan ik goed mee aan de slag gaan en ik kan er op verschillende vlakken veel werk mee verrichten.

BILLIE DAAGT JE UIT

Niet elke rol past van nature even goed bij elke persoon. Het is dan ook normaal dat je een bepaalde voorkeursrol hebt. Toch is het interessant om eens buiten je comfortzone te treden en andere rollen uit te proberen. Zo kan je er ook verder in groeien. In sommige situaties kan het immers handig zijn even een andere rol te kunnen innemen. Daarom dagen we je uit om een paar uitdagingen te kiezen bij de Billies waar je het minst bij aansluit. Ben je bijvoorbeeld vooral ‘Bezige Billie’ en scoorde je het minst voor ‘Behulpzame Billie’ en ‘Bedachtzame Billie’, kies dan een uitdaging die onder ‘Behulpzame Billie staat’ en één die onder ‘Bedachtzame Billie’ staat.

  • Meegaan op het Themaweekend Openluchtleven. Meer info daarover vind je via www.ksa.be/themaweekendOL!
  • Een knutselactiviteit voorbereiden en uitvoeren met je leden.
  • Op scholenwerving gaan en kinderen aanspreken tijdens de speeltijd om naar je startdag te komen. Inspiratie nodig voor die uitdaging? Klik dan even door naar www.ksa.be/ledenwerving!
  • Naar de opruimdag van jouw KSA-groep gaan om de lokalen eens een grondige schoonmaakbeurt te geven of die zelf organiseren.
  • Een spelletje maken voor op de achterzijde van de activiteitenkalender.

Heb je vragen rond een bepaalde uitdaging? Neem contact op met een pedagogische beroepskracht van jouw werkkring. De test probeert je voorkeur qua leidingstijl en sterke competenties in te schatten. Maar het is aan de hand van enkele vragen niet mogelijk om alles over jou te weten te komen. Het is dan ook niet omdat een bepaalde functie niet opgenoemd is bij jouw suggesties dat je niet geschikt bent om ze op te nemen! Laat je er dus zeker niet door afschrikken maar zie de suggesties eerder als een motiverende factor of het ontbreken ervan als een uitdaging!